POSVOJITE SVOJO ČRTOKLJUNKO,

MAJCENO PTIČICO Z VELIKO ZGODBO.

Miniaturne ilustracije in razglednice.